Bryllupskort Med Morsomme Tekster

Bryllupskort Med Morsomme Tekster

Evig kjærlighet: To hjerter fant hverandre, to sjeler ble ett, i dag er dere brudepar, og kjærligheten er rett!

Lykken sammen: To liv som nå skal smelte sammen, til én stor lykkelig flamme, med latter og med kjærlighet, går dere sammen inn i evighet.

Kjærlighetens blomst: Kjærlighet er som en blomst, som blomstrer dag for dag, måtte deres kjærlighet aldri visne, men alltid være i slag.

Hjerter i takt: To hjerter som nå banker sammen, to sjeler som finner sin vei, med kjærlighet og glede, blir hver dag en ny bryllupsdag.

Kjærlighetsdansen: Et ekteskap er som en dans, med rytme og balanse, må dere alltid danse sammen, i en livslang romanse.

Kjærlighetsstigen: Kjærlighet er som en stige, den løfter oss høyere opp, måtte dere klatre sammen, til dere når kjærlighetens topp.

Eventyret begynner: Et eventyr har begynt i dag, med kjærlighetens magi, må dere alltid være helter, i deres egen kjærlighetssymfoni.

Glede i hverdagen: Måtte latter fylle deres hjem, og glede lyse hver dag, med kjærlighet som grunnmur, vil lykken alltid være lag.

Kjærlighetens reise: På livets lange reise, går dere nå hånd i hånd, med kjærlighetens lys som leder, vil dere alltid finne land.

En felles drøm: To sjeler som finner ro, i hverandres kjærlighet, måtte drømmen deres sammen, alltid bli en virkelighet.

Sol og måne: Som sol og måne i himmelhvelvet, utfyller dere hverandre nå, med kjærlighetens kraft og styrke, skal dere sammen bygges opp.

Ekteskapets styrke: Et ekteskap er sterkt som fjell, men også mykt som vårens vind, må dere alltid finne balansen, og støtte hverandre i sinn og sinn.

Vennskap og kjærlighet: Med vennskap som grunnlag, og kjærlighet som lim, skal dere bygge et liv sammen, i en evigvarende hymne.

Livet sammen: To liv som nå flettes i ett, med kjærlighet som veileder, vil dere alltid finne veien, uansett hva livet bringer med seg.

Kjærlighetens lys: Måtte kjærligheten lyse klart, gjennom hver eneste dag, med glede, latter og varme, vil lykken alltid være lag.

En ny begynnelse: En ny reise starter i dag, med kjærlighet som kompass, må dere alltid finne veien, uansett hva som kommer frem.

Sammen i storm og sol: Gjennom solskinn og storm, vil dere stå sterkt sammen, med kjærlighetens skjold og sverd, vil dere alltid finne veien hjem.

Kjærlighetens kraft: Kjærlighetens kraft er sterk, den binder sammen og løfter opp, måtte deres kjærlighet alltid være, som en uendelig topp.

Livets dans: I livets dans dere nå trer, med kjærlighetens rytme, må dere alltid finne sammen, og aldri miste takten.

Evig trofasthet: Med trofasthet og lojalitet, vil deres ekteskap blomstre, som en evig kjærlighet, vil den aldri kunne fostre.

Hjertets hjem: To hjerter som finner et hjem, i hverandres kjærlighet, må dere alltid finne roen, i en evigvarende nett.

Kjærlighetens seilas: På kjærlighetens hav dere seiler, med håp og drømmer i lasten, må dere alltid finne kursen, og aldri miste masten.

Enhet og styrke: To sjeler som nå er ett, med kjærlighetens bånd, må dere alltid være sterke, og støtte hverandres hånd.

Håp og drømmer: Med håp og drømmer i hjertet, går dere nå sammen inn, i en framtid fylt med kjærlighet, og evig trofast sinn.

Kjærlighetens vei: På kjærlighetens vei dere trår, med håp og tro i blikket, må dere alltid finne lykken, og aldri miste gnisten.

Lykken i små ting: Måtte dere finne lykken, i de små ting hver dag, med kjærlighet som veileder, vil livet alltid være lag.

Kjærlighetens skjold: Med kjærlighetens skjold i hånden, går dere nå sammen frem, i en framtid fylt med glede, vil dere alltid finne hjem.

To blir ett: To sjeler som nå er ett, med kjærlighetens bånd, må dere alltid være sterke, og støtte hverandres hånd.

Kjærlighetens sti: På kjærlighetens sti dere trår, med håp og tro i hjertet, må dere alltid finne lykken, og aldri miste starten.

Sammen for alltid: Sammen for alltid nå, med kjærlighetens kraft, må dere alltid finne veien, uansett livets hast.

Leave a Reply