30 Avskjedsdikt for Kollegaen som Går av med Pensjon

Avskjedsdikt for Kollegaen som Går av med Pensjon

Nye Eventyr: Nå er tiden inne, din frihet er nær, Vi takker for alt, med hjerter så kjær. Nye eventyr venter, nye veier å gå, Pensjonistlivet kaller, lykke til nå!

Takk for Alltid: Din innsats har vært stor, din innsats har vært kjær, Nå venter nye dager, uten stress og besvær. Takk for alt du ga oss, takk for all din tid, Nyt din pensjon, med glede og med smil.

Ferdig med Arbeid: Arbeidets dager er over, nå er det tid for ro, Vi ønsker deg alt godt, hvor enn du nå må bo. Pensjonistlivets gleder, venter på deg nå, Med frihet til å gjøre, alt du drømmer om å få.

Framtiden: Framtiden er lys, med dager fulle av fred, Nyt hver eneste stund, la gleden være med. Takk for alt du ga, for alle årene vi fikk, Nå venter nye tider, med pensjonistens blikk.

En Ny Begynnelse: Nå starter et nytt kapittel, med ro og med fred, Pensjonistlivet kaller, med gleder som er ved. Takk for alle minnene, for all din tid hos oss, Nyt de nye dagene, med frihet uten floss.

Velfortjent Hvile: Etter mange års slit, er tiden inne nå, Til å hvile og nyte, til å la roen få stå. Takk for alt du har gjort, for all din innsats stor, Nå venter nye gleder, på pensjonistens spor.

Takk for Din Tid: Din tid hos oss har vært, en gave vi har fått, Nå ønsker vi deg lykke, med pensjonistens lott. Nyt de rolige dager, fylt med glede og fred, Takk for alt du har gitt, for alt du har sett og led.

Pensjonistens Glede: Pensjonistens glede, venter på deg nå, Med dager uten plikter, med ro og med ånd. Takk for alt du ga oss, for din tid og ditt mot, Nyt de nye dager, med frihet som er god.

En Ny Reise: Nå starter en ny reise, uten arbeids stress, Vi ønsker deg det beste, med lykke og med fred. Takk for all din innsats, for alt du har gjort, Nå venter nye tider, med frihet som er stort.

Minnene Lever: Minnene vi har delt, vil alltid leve videre, Takk for all din tid, for alt du har bidratt med. Nyt din pensjonisttid, med glede og med ro, Vi ønsker deg alt godt, hvor enn du nå må bo.

Takk og Farvel: Takk og farvel, kjære kollega og venn, Nå venter nye dager, uten arbeidens lend. Vi ønsker deg alt godt, med frihet og med fred, Nyt din pensjonisttid, med gleden som er led.

Fremtiden Lyser: Fremtiden lyser, med dager fulle av fri, Pensjonistens gleder, venter nå på di. Takk for alt du har gjort, for all din innsats stor, Nyt de nye dager, med frihet uten spor.

Eventyrets Start: Nå starter et nytt eventyr, uten arbeidens krav, Vi ønsker deg alt godt, med gleden som er sav. Takk for all din tid, for alt du har gitt, Nyt din pensjonisttid, med ro og med sitt.

Ro og Fred: Ro og fred venter, på pensjonistens sti, Vi ønsker deg alt godt, med glede som er fri. Takk for alt du har gjort, for all din innsats stor, Nyt de nye dager, med frihet uten spor.

Pensjonistens Tid: Pensjonistens tid er her, med ro og med fred, Takk for alt du har gitt, for alt du har led. Nyt de nye dager, med glede og med ro, Vi ønsker deg alt godt, hvor enn du nå må bo.

Nye Muligheter: Nye muligheter venter, med pensjonistens tid, Takk for alt du har gitt, for all din innsats strid. Nyt de rolige dager, med glede og med fred, Vi ønsker deg alt godt, med lykken som er led.

En Velfortjent Pause: Etter mange års arbeid, er tiden inne nå, Til å nyte pensjonistlivet, med ro og med ånd. Takk for alt du ga, for alle årene vi fikk, Nå venter nye tider, med frihet uten blikk.

Glede og Ro: Glede og ro venter, på pensjonistens sti, Vi ønsker deg alt godt, med lykken som er fri. Takk for alt du har gjort, for all din innsats stor, Nyt de nye dager, med frihet uten spor.

Ny Begynnelse: En ny begynnelse starter, med pensjonistens fred, Takk for alt du har gitt, for alt du har led. Nyt de rolige dager, med glede og med ro, Vi ønsker deg alt godt, hvor enn du nå må bo.

Takk for Alt: Takk for alt du har gitt, for all din innsats strid, Nyt din pensjonisttid, med glede og med fri. Vi ønsker deg alt godt, med ro og med fred, Pensjonistlivet kaller, med lykken som er led.

Et Nytt Kapittel: Et nytt kapittel starter, uten arbeids stress, Vi ønsker deg det beste, med lykke og med fred. Takk for all din tid, for alt du har gjort, Nå venter nye tider, med frihet som er stort.

Pensjonistens Gleder: Pensjonistens gleder, venter på deg nå, Med dager uten plikter, med ro og med ånd. Takk for alt du ga oss, for din tid og ditt mot, Nyt de nye dager, med frihet som er godt.

Fremtiden Er Lys: Fremtiden er lys, med dager fulle av fred, Nyt hver eneste stund, la gleden være med. Takk for alt du har gjort, for all din innsats stor, Nå venter nye gleder, på pensjonistens spor.

Hvile og Glede: Hvile og glede venter, på pensjonistens sti, Vi ønsker deg alt godt, med lykken som er fri. Takk for alt du har gjort, for all din innsats stor, Nyt de nye dager, med frihet uten spor.

Nye Horisonter: Nye horisonter venter, med pensjonistens tid, Takk for alt du har gitt, for all din innsats strid. Nyt de rolige dager, med glede og med fred, Vi ønsker deg alt godt, med lykken som er led.

En Ny Dag: En ny dag gryr, med pensjonistens ro, Takk for alt du har gitt, for alt du har forstått. Nyt de nye tider, med glede og med fred, Vi ønsker deg alt godt, hvor enn du nå må bo.

Gode Ønsker: Gode ønsker følger, på pensjonistens vei, Takk for alt du har gjort, for all din tid hos meg. Nyt de rolige dager, med glede og med ro, Vi ønsker deg alt godt, med lykken som er stor.

Ro og Glede: Ro og glede venter, på pensjonistens sti, Takk for alt du har gitt, for all din innsats fri. Nyt de nye dager, med glede og med fred, Vi ønsker deg alt godt, hvor enn du nå må bo.

Et Farvel: Et farvel til arbeid, og en velkomst til ro, Takk for alt du har gitt, for alt du har forstått. Nyt de nye tider, med glede og med fred, Vi ønsker deg alt godt, hvor enn du nå må bo.

Fremtidens Gleder: Fremtidens gleder venter, med pensjonistens tid, Takk for alt du har gitt, for all din innsats strid. Nyt de rolige dager, med glede og med fred, Vi ønsker deg alt godt, med lykken som er led.

Leave a Reply